Pošljite povpraševanje
PLAN-NET d.o.o.
Kamnik pod Krimom 8b,
SI-1352 Preserje
tel.: +386 1 363 31 31
faks: +386 1 363 31 30
e-pošta: info@plan-net.si

Aktualno

<< < 1 2 3 > >>
 

Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih in potrošniških skupinah

 

Akronim projekta: AI4energy

Koordinator: 3 TAV d.o.o.

Partnerji na projektu:
ADRIA DOM d.o.o.,
MAGLES d.o.o.,
IMP Armature d.o.o.,
SOLVESALL d.o.o.,
TELETECH d.o.o.,
PLAN-NET d.o.o.

Trajanje projekta. 1.6.2019 – 31.5.2022

Vrednost sofinanciranja projekta: 2.861.474,64 EUR


Glavni rezultat projekta: Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.

Ostali rezultati projekta:
 • Razvita oblačna platforma za masovno pošiljanje registrirane e-pošte (Big Data, Claud native platforma), razvit nov proizvod "Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine",
 • Razvita pametna destinacija (celovita rešitev pametnega naselja mobilnih hiš: AI, inteligentne mobilne hiše, sončne elektrarne in hranilniki energije),
 • Modul za lokalni ali oddaljeni nadzor naprav in upravljanje energije v mobilni hiši (iot, mobilna aplikacija, zaledni sistem),
 • Digitalizacija proizvodnje in razviti digitalni dvojčki pri industrijskih partnerjih projekta (iot, računalniške simulacije proizvodnih procesov),
 • Digitalizacija dobaviteljske verige (brezpapirno poslovanje, povezava dveh digitalnih dvojčkov med seboj v zanko),
 • Digitalno sledenje posameznemu izdelku skozi proizvodnjo do kupca in skozi celo njegovo življenjsko dobo preko vgrajenih senzorjev.

Glavni cilji projekta:
 • Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.
Ključni problemi, ki jih bomo reševali so:Profiliranje narave potrošnika glede porabe energije skozi čas in odvisnost porabe glede na druge zunanje vplivne faktorje (temperaturo, industrijska naročila, planiran dopust, itd.)
Zbiranje podatkov skozi množico porabnikov (avtomatiziran masovni zajem podatkov v rednih periodičnih časovnih intervalih iz različnih elektronskih virov IoT (pametna omrežja, pametni števci, druga senzorika, itd.). Ločevanje informacij od surovih podatkov, hranjenje in obdelava velikih količin podatkov (desetine milijonov letno) - Big Data. S pametno umetno inteligenco AI bomo napovedovali porabo energije v prihodnosti.
 • Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine
Inteligentne mobilne hiše, ki jih bo mogoče povezovati v potrošniške skupine in aktivno upravljati.
 • Integracija fotovoltajike in hranilnikov energije z inteligentno mobilno hišo
Razvoj samozadostne inteligentne hiše različnih stopenj skupaj z razvojem sistemov za energetsko samozadostnost ali dopolnilnost (fotovoltajika, hranilniki energije, polnilnice, sistemi za upravljanje)
 • Digitalizacija proizvodnje in digitalni dvojček
Razvoj inteligentne tovarne pri vseh industrijskih partnerjih (Adria Dom, IMP Armature, Magles) s ciljem digitalizacije proizvodnje
 • Povezava med AI in pametno destinacijo
Postavitev demonstracijskega okolja Adria e-Village: Postavitev skupine inteligentnih mobilnih hiš, priključitev na fotovoltajiko in hranilnike energije, demonstracija in evalvacija delovanja spremljanja in aktivnega upravljanja z energijo kot potrošniške skupine preko priključitve na oblak in z uporabo umetne inteligence


 

   
         
 

Aktivni odjemalec: Razvoj in demonstracija tehnologij za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih

Glavni cilj projekta je razvoj in demonstracija sistema, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja, tako odjema malih porabnikov kot proizvodnje malih razpršenih ponudnikov, omogoča demokratično vključitev malih odjemalcev in proizvajalcev na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami, hkrati pa napoveduje in povečuje razpoložljive kapacitete sistemskih storitev, ki jih za delovanje elektroenergetskih sistemov (EES) potrebujejo sistemski operaterji.

Dostop malih odjemalcev in razpršenih proizvodnih naprav (v ciljnih skupinah gospodinjstev in SME) na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami prispeva k: vključitvi fleksibilnosti teh odjemalcev in s tem k povečanju razpoložljivih kapacitet sistemskih storitev, vzpostavitvi novih storitev (regulacija napetostnega profila, kompenzacija jalove energije ...) namenjenih sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja; zmanjševanju potreb po investiranju v razvoj in nadgradnjo omrežij; dvigu zavedanja pomena prilagodljive rabe energije skladno s stanjem v omrežju in dogajanju na trgih z električno energijo; izboljšanju ekonomike investiranja v razpršene obnovljive vire energije in pametne ter energetsko učinkovite naprave pri odjemalcih; dodatni funkcionalnosti pametnih naprav povezanih v platformo agregatorja, ki omogoča lastnikom naprav ustvarjanje dodatnih prihodkov (monetizacija); večja samooskrba z energijo vzpostavlja možnost otočnega obratovanja na nivoju porabnika; preko nadzora porabe in KPI prispeva k zmanjšanju porabe električne energije v gospodinjstvih in posledično k manjšemu izpustu toplogrednih plinov v okolje.
Projekt povezuje več ločeno razvitih produktov in storitev, ki imajo vsaka svoj specifični namen. Najkompleksnejši novi produkt, tj. celovita integracija vseh rezultatov projekta, bo vseboval naslednje storitve na osnovi agregacije prilagodljivega odjema in proizvodnje razpršenih malih odjemalcev:
 1. regulacija ravnotežja omrežja – namenjena sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (primarna regulacija, sekundarna regulacija, pozitivna in negativna terciarna regulacija);
 2. regulacija napetosti omrežja – namenjena sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja;
 3. storitev izravnave odstopanj – namenjena bilančnim skupinam oziroma odgovornim bilančnih skupin;
 4. trženje prilagodljivosti (fleksibilnosti) – namenjeno prilagodljivim ponudnikom (GEN-I bo fleksibilnost ponujal na izravnalnem trgu, trgu znotraj dneva in trgu za dan vnaprej);
 5. upravljanje samooskrbe ali otočnega obratovanja – namenjeno posameznemu porabniku ali manjšemu številu povezanih porabnikov;
 6. učinkovita raba energije aktivnega odjemalca z uvedbo monitoringa in KPI (Key Performance Indicators) pokazateljev.

Glavni sklopi aktivnosti so:
 • Postavitev temeljev projekta
 • Razvoj agregatorske platforme
 • Razvoj opreme za prilagajanje odjema pri malih odjemalcih
 • Razvoj sistema za prilagajanje razpršene proizvodnje
 • Razvoj sistema za fleksibilno upravljanje e-mobilnosti
 • Postavitev pilotnih projektov
 • Testiranje in validacija
 • Diseminacija in eksploatacija rezultatov

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 3.327.546,60EUR, vrednost sofinanciranja pa je 1.103.922,89 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Člani partnerstva:
GEN-I d.o.o.
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
COSYLAB d.d.
SITEL d.o.o.
ELEKTRINA d.o.o.
GOAP d.o.o. Nova Gorica
KRONOTERM d.o.o.
ELES, d.o.o.
PLAN-NET d.o.o.


   
         
 

Integrirane sončne elektrarne

 
 

Plan-Net postal del združenja PV CYCLE

Podjetje Plan-Net je prvo slovensko podjetje, ki je postalo del združenja PV CYCLE. V podjetju Plan-net je zbirna točka za sončne module iz sončnih elektraren.

Sončna elektrarna ima življensko dobo, ki je odvisna od modulov. Ko je potrebna zamenjava, lahko moudle pripeljete na zbirno točko

Moduli se ponovno reciklirajo in ponovno uporabijo za izgradnjo sončne elektrarne.
 
 

V družbi Plan-Net so priklopljeni na sonce

V Kamniku pod Krimom je družba Plan-Net na sedežu podjetja otvorila že drugo sončno elektrarno.

Kamnik pod Krimom, Preserje – Ob prisotnosti župana občine Brezovica Metoda Ropreta, župana občine Šmartno pri Litiji Milana Izlakarja, direktorice krajinskega parka Ljubljansko Barje Barbare Zupan, predstavnika evropskih zelenih Darka Kranjca, predsednika obrtne zbornice Vič Andrej Stritar, poslovnih partnerjev, zaposlenih in drugih gostov so v podjetju Plan- net otvorili že drugo sončno elektrarno na njihovi poslovni stavbi. Prvo so zgradil leta 2008.

Podjetje Plan-net deluje že 11 let in v tem času so se iz podjetja, ki izvaja elektroinštalacije, razvili v podjetje, ki zastopa tuje blagovne znamke na področju ups-ov, agregatov, sončnih modulov in razsmernikov. Ponujajo celovite rešitve na področju elektroinštalacij in sončnih elektrarn. V letu 2006 so pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2000, kar jim omogoča sodelovanje z najboljšimi slovenskimi podjetji. Direktor podjetja Plan-net mag. Marko Femc je na otvoritvi dejal: »Strateško odločitev, da razširimo delovanje na področje fotovoltaike smo sprejeli že leta 2008. Odločitev ni bil težka, saj je fotovoltajika sodobna tehnologija, ki nam omogoča pridobivanje elektrike iz sonca, sonce je pa neskončen vir energije. Hkrati pa pri proizvodnji elektrike iz sonca ne onesnažujemo okolja.« Elektrarna Plan-net II je moči 40 kilovatov, pri gradnji so uporabili 144 polkristalnih modulov Upsolar, moči 280 vatov, centralni razsmernik AROS 40 kW, string box za nadzor nizov, za nadzor celotne elektrarne uporabljajo nadzor Meteocontrola, ki ga izvajajo preko interneta. Namestili so tudi informativni displej, ki prikazuje skupno proizvedeno električno energijo, trenutno proizvodnjo in prihranek pri CO2. Elektrarna bo letno proizvedla 40 MWh, prihranek pri onesnaževanju bo 27 ton CO2. Proizvedena energija zadošča za oskrbo 15 gospodinjstev za celo leto. Prihodki bodo 16 tisoč eur na leto. Elektrarna se bo povrnila v 7 letih in pol. V podjetju Plan-net gradijo sončne elektrarne na ključ, kar pomeni, da oni izvedejo projekt, pridobijo soglasja, zgradijo elektrarno, pridobijo deklaracijo naprave in uredijo podpis pogodbe z državo.
<< < 1 2 3 > >>
PLAN-NET d.o.o., Kamnik pod Krimom 8b, SI-1352 Preserje, tel.: +386 1 363 31 31 • faks: +386 1 363 31 30 • e-pošta: info@plan-net.si
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke